อาการของโรคซึมเศร้าตามเพศและอายุ

อาการของโรคซึมเศร้าในผู้ชาย

แม้ว่าผู้ชายและผู้หญิงนั้นต่างมีอาการของโรคซึมเศร้าได้เหมือนกัน แต่ก็มีอาการบางอย่างที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน จากรายงานในนิตยสารจิตเวช JAMA ปี 2013 กล่าวว่าอาการดังต่อไปนี้มักพบได้ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงที่เป็นโรคซึมเศร้า

1.โกรธ

2.ก้าวร้าว

3.เสพยาหรือใช้แอลกอฮอล์

4.พฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ขับรถโดยประมาท มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน มีพฤติกรรมสำส่อนทางเพศ เป็นต้น

 

อาการของโรคซึมเศร้าในผู้หญิง

สถาบันสุขภาพแห่งสหรัฐอเมริการะบุว่า ผู้หญิงมีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้าได้มากกว่าผู้ชายถึงสองเท่า อาการที่มักพบในหญิงที่เป็นโรคซึมเศร้ามีดังต่อไปนี้

1.เครียด

2.แยกตัวสันโดษ

3.หงุดหงิด กระสับกระส่าย

4.ร้องไห้อย่างหนัก

5.มีปัญหาด้านการนอนหลับ

6.หมดความสนใจในเรื่องที่เคยชื่นชอบ

 

อาการของโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น

1.วัยรุ่นก็สามารถมีอาการของโรคซึมเศร้าได้เหมือนผู้ใหญ่ แต่ว่าอารมณ์และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นภาวะปกติของการเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น อาการที่อาจบอกถึงโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น ได้แก่

2.หมกมุ่นเรื่องความตาย เช่น เขียนกลอนหรือภาพวาดที่บ่งบอกถึงความตาย

3.มีพฤติกรรมอาชญกรรม เช่น ขโมยของในร้านขายของ หรือขโมยเครื่องเขียนของเพื่อน

4.แยกตัวออกจากครอบครัวและเพื่อน

5.อ่อนไหวต่อคำวิพากย์วิจารณ์

6.ผลการเรียนแย่ลงหรือขาดเรียนบ่อยๆ

7.มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย และการขับรถโดยประมาท

8.มีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติด

9.มีพฤติกรรมที่ไม่สมเหตุสมผลหรือแปลกประหลาดไปจากเดิม

10นิสัยหรือการแต่งตัวเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

11.ทิ้งข้าวของของตัวเอง