ผลในการใช้ยาAnafranila

โรคซึมเศร้า

ทำงานโดยการเพิ่มปริมาณของสัญญาณรวมทั้งnoradrenaline และserotoninซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผ่านต่อในสมองกฎระเบียบของแรงกระตุ้นเหล่านี้จะปรากฎที่จะมีบทบาทบางอย่างในพัฒนาบางอย่างของภาวะซึมเศร้าแต่กลไกที่แน่นอนและเป็นที่รู้จักผลที่ได้จากภาวะซึมเศร้าสามารถคาดหวังได้หลังการรักษา 2-6 สัปดาห์ Clomipramine  ถูกแปลงเป็นยา desmethylclomipramine ซึ่งมีผลคล้ายคลึง ครึ่งชีวิตในเลือด (T ½) เป็น 12-40 ชั่วโมง 54-77 ชั่วโมงและ clomipramine สำหรับ desmethylclomipramine