เกี่ยวกับเรา

โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวชที่พบได้บ่อยมากที่สุด จากข้อมูล World Health Organization พบว่ามีประชากรทั่วโลกประสบกับโรคซึมเศร้าประมาณ 350 ล้านคน วัฒนธรรมที่แตกต่างกันมีผลต่ออัตราของภาวะซึมเศร้าที่แตกต่างกัน “Anafranil” คำแนะนำสำหรับการใช้งานเป็นกลุ่มของยาต้านอาการซึมเศร้าที่มีผลข้างเคียงที่เด่นชัดคือ m-anticholinergic และα1-adrenergic blocking และมีไว้สำหรับการรักษาภาวะซึมเศร้า